I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d'informació establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, a continuació es faciliten les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, www.filiplaza.com, (d'ara endavant, Lloc Web) és de: LAOLFI S.L., provista de NIF: B64054638 i inscrita a: Registre mercantil de Barcelona amb les següents dades registrals: TOM: 38181 FULL: 48 FULLA: B 321826 INSCRIPCIÓ: 1, el representant del qual és: Felicitas Plaza Jimenez, i les dades de contacte són:

Adreça: Carrer Caçadors, 5 08328 Alella

Telèfon de contacte: 93 555 59 88

Correu electrònic de contacte: filiplaza@filiplaza.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El Lloc Web L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc Web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d'ara endavant, Serveis).

Fili Plaza es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Fili Plaza pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos.

L'accés al Lloc Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat en el que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari. La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.

L'Usuari

L'accés, la navegació i l'ús del lloc web, així com els espais habilitats per interactuar entre els usuaris i l'usuari i Fili Plaza, com els comentaris i/o espais de blogging, confereixen la condició d'usuari, de manera que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions establertes aquí, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Atès el rellevant del que s'ha exposat, es recomana a l'usuari llegir-les cada vegada que visiti el lloc web.

El lloc web de Fili Plaza proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades oferts per Fili Plaza sense que sigui contrari al disposat per les presents condicions, la llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Fili Plaza per l'accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web.

En tot cas, l'usuari notificarà de forma immediata a Fili Plaza sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Fili Plaza es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Fili Plaza no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Fili Plaza i l'usuari. Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest lloc web de Fili Plaza s'adreça a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del lloc web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fili Plaza no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Fili Plaza farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no sigui interromput o que estigui lliure d'errors.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquest Lloc Web estigui lliure d'errors o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Fili Plaza serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus.

Fili Plaza tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, manca o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S'informa que el Lloc Web de Fili Plaza posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té com a objectiu facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Fili Plaza no ofereix ni comercialitza per sí mateix ni mitjançant tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. Fili Plaza en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, fitxers i qualsevol altre material existent en els esmentats llocs enllaçats. Fili Plaza no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l'accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Fili Plaza i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

El Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Fili Plaza haurà de saber que: No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Fili Plaza. No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Fili Plaza, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix. A excepció del hipervincle, el lloc web en el qual s'estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat d'autorització expressa de Fili Plaza. L'establiment del hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Fili Plaza i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Fili Plaza dels continguts, serveis i/o activitats oferts en dit lloc web, i viceversa.

V. PROPRIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fili Plaza per si mateix o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-li aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Fili Plaza...

El Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Fili Plaza. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web. En cas que l'Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Fili Plaza a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Fili Plaza es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions. La relació entre l'Usuari i Fili Plaza es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària, sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.